Žádosti o dotace z různých zdrojů

Zajišťujeme kompletní přípravu podkladů žádostí o dotace na zeleň a úpravu veřejných prostor z různých dotačních titulů včetně zpracování žádosti (AOPK, OPŽP). Při přípravě vycházíme z kritérií, směrnic a implementačních dokumentů jednotlivých dotačních titulů.