Školení pro firmy a organizace

  • Technologie řezu, výsadby stromů a keřů, údržby živých plotů a celkovou péči o zeleň.
  • Ošetřování stromů a rizikovém kácení.
  • Kontrola dodržování technologických postupů při výsadbách i následné údržbě.
  • Osvětové přednášky a prezentace z oboru arboristika.