Inventarizace a hodnocení

Provádíme inventarizace porostů ve městech, parcích a alejích. Podrobné posouzení zdravotního stavu stromů, včetně návrhů na opatření, hodnocení statických poměru stromů metodou S.I.A. – Static Integreted Assessment, oceňování stromů dle používané metodiky AOPK. Nabízíme průběžné kontroly zdravotního stavu zeleně.