Výsadba dřevin

  • Provádíme výsadbu a následnou péči veškerých druhů dřevin požadované velikosti ve městech, v obcích, soukromých zahradách  a ve volné krajině. Jedná se zejména o výsadbu soliterních stromů, zakládání alejí, živých plotů, parčíků, výsadba doprovodné zeleně podél silnic, dálnic, vodních toků. vysadbar.jpg
  • Výsadby provádíme včetně dodávky rostlinného materiálu.
  • Dle následné péče volíme dobu záruky která je minimálně 24 měsíců.
  • Námi vysazené stromy evidujeme a sledujeme.
  • Výsadbu je nutno chápat jako systém na sebe navazujících operací vedoucích k úspěšnému ujmutí a dlouhodobé funkčnosti dřeviny  stanovišti. Opomenutí nebo špatné provedení některé z operací vede k špatné aklimatizaci, nesprávnému vývoji kořenové soustavy a koruny stromu, ke snížení dlouhodobé funkčnosti, nebo k úhynu dřeviny.
    Chyby při výsadbě a následné péči se projevují mnohdy až po desítkách let a jejich náprava je nemožná nebo neúměrně nákladná.
    Proto je dobré uvědomit si, že právě při výsadbě a péči o mladé stromy můžeme udělat nejvíc pro zdravý růst, dlouhodobou funkčnost a provozní bezpečnost stromů s minimálními náklady!