Návrhy a instalace bezpečnostních vazeb

Bezpečnostní vazby dělíme na dynamické a statické. Jde o jedno z konzervačních opatření, které slouží ke zvýšení stability koruny stromu. Instalací bezpečnostních vazeb  předcházíme újmě na zdraví či majetku lidí a jsme schopni částečně oddálit přirozenou destrukci stromu.
!!! Instalace bezpečnostních vazeb by měla být prováděna v kombinaci s redukčním řezem!!!
!!! Bezpečnostní vazby je nutno periodicky kontrolovat!!!

Dynamické vazby
Umožňují volný pohyb koruny stromu. Tyto vazby jsou instalovány tak, aby při extrémním výkyvu zabránily odtržení části kmene nebo kosterních větví. !!!Všechny typy dynamických vazeb časem ztrácejí svou nosnost, proto je v periodách uvedené výrobcem nutná výměna!!!  V současné době se nejčastěji používají systémy různých nosností od firem:

  • Gleistein
  • Cobra
  • Arco

Statické vazby
Instalce statických vazeb (předepjaté) se nejčastěji používá u stromů, kde se dá předpokládat vysoké riziko selhání. Tyto vazby zmírňují pákové zatížení, ale zabraňují přirozenému pohybu stromu. Je vhodné je kombinovat s vazbou dynamickou (v horní části stromu).

  • Vrtaná vazba
    Do kmenů stromu se navrtají díry, kterými se protáhnou nerezové tyče s okem na jedné a šroubem na druhé straně. Ty jsou pak spojeny ocelovým lanem. Tento způsob je tzv. metodou destruktivní a není vždy vhodný. Je nutné zvážit zdravotní stav stromu, vhodnost taxonu a v místě vazby by neměla být dutina.
  • Vazba s podkladnicemi
    Jedná se o tzv. nedestruktivní metodu. Části kmene jsou spojeny ocelovým lanem. Kmen chrání dřevěné podkladnice. Podobně je také možno použít nový systém Cobra Ultrastatic.