Ochrana stromů při stavební činnosti

Provádíme ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech dle platných norem ČSN 83 9061.