Kácení stromů

Odstranění celých stromů je riziková činnost, při které je nutné využívat speciálního vybavení. Podle podmínek na stanovišti se vždy snažíme najít nejvhodnější variantu řešení. To znamená takové řešení, aby kácení bylo bezpečné, rychlé a z pohledu zákazníka nejméně finančně náročné.

Běžné kácení

Tam kde je dostatek místa, kácíme stromy v celku.

Kácení ve ztížených podmínkách

Stromy se často nachází v místech kde je nelze pokácet v celku (hřbitovy, inženýrské sítě, atd.), pokud to podmínky dovolují, využívá se tzv. postupného kácení pomocí jeřábu, vysokozdvižných plošin nebo velmi často používaná technika postupného kácení do lana.

klidkontrolujuto.jpg

Při realizaci kácení přebírá zhotovitel (naše firma) veškerou zodpovědnost za správnost údajů spojených s legislativou a bezpečnost při práci. Proto vždy vyžadujeme platné povolení ke kácení a na přání zákazníka jsme schopni spolupracovat na jeho získání.

Samozřejmostí je pojištění proti způsobeným škodám.

trefa.jpg

Vyřízení povolení ke kácení

Zařídíme aby Vaše žádost byla úředně podána se všemi náležitostmi. Žádost o povolení je vyžadována u každého stromu, jehož obvod kmene je výšce 130 cm nad zemí silnější než 80 cm.

Žádost o povolení kácení musí obsahovat:

  • jméno a adresa žadatele
  • doložení lastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucích mmimo les
  • specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu
  • udání obvodu kmeneměřeného 130 cm nad zemí
  • zdůvodnění žádosti

Pokud si chcete zažádat a povolení sami, žádost je k dispozici ke stažení zde: