Ošetřování památných stromů

0111-pamatne-kuks-pred.jpg
  • Stromy staré, významné a památné jsou hodnotné nejen z pohledu historického, estetického a krajinářského, ale především z hlediska biologického a přírodovědného.
  • Dutiny starých stromů poskytují útočiště hmyzu, broukům, obratlovcům vyššího řádu a ptákům. Nachází se zde také mnoho druhů lišejníků, mechů a hub.
  • Starý strom můžeme chápat jako ucelený, samostatný ekosystém.
zivotnavetvi.jpg

Z těchto důvodů je každý zásah člověka do starého stromu posuzován spíše negativně. Cílem zákroku je stabilizace a provozní bezpečnost s respektováním přirozených procesů stárnutí. V současné době se začínají prosazovat tzv. přírodě blízké metody ošetření stromů. Při zásahu na stromě jsou napodovány zlomy od větru, pahýly se pouze zakracují a řezem se napodobuje odlomení atd. V tomto duchu jsou některé stromy v havarijním stavu místo odstranění ze stanoviště ponechány jako torza a kusy kmenů na místě  z výše uvedených důvodů. Pro takový druh řešení jsou vhodné především parky, okolí vodních toků a jiné přírodní lokality.

truhliknatural.jpg