Sanace a zastřešování dutin

  • Sanace dutin spočívá v odstranění odumřelých pletiv z dutiny stromu. Cílem tohoto zásahu je oddálit průnik dřevokazných hub, které způsobují rozkladné procesy.
  • Na zastřešování dutin používáme šindelové stříšky nebo stříšky z epoxidové pryskyřice.

Problematika sanace i zastřešování dutin probíhá dlouhodobým vývojem a v odborných kruzích je často diskutovaným tématem. Od betonování dutin v 19. a v první polovině 20. století, přes tzv. stromovou chirurgii v druhé polovině 20.století jsou stále více prosazovány přírodě blízké metody ošetření stromu (viz. ošetřování památných stromů).