Všechny typy speciálních a udržovacích řezů

V rámci našich služeb provádíme všechny typy speciálních a udržovacích řezů. Většinu zákroků provádíme pomocí stromolezecké techniky která je jednoznačně nejefektivnější a nejšetrnější vůči stromu a jeho okolí. V některých případech využíváme manipulační plošiny, přičemž vždy kladem důraz na zásady bezpečnosti práce. Při navrhování opatření máme vždy na paměti že pracujeme s živým organizmem, pro který je řez poranění které neumí vyléčit pouze jej oddělit. Řez je nevratný proces a musí být vždy cílený!

 • Výchovný řez
  Pravidelný a technologicky správně provedený výchovný řez je jednoznačně nejefektivnějším opatřením v systému péče o stromy! Cílem výchovného řezu je preventivně předcházet všem růstovým a vývojovým rizikům, které  by v budoucnu mohli snižovat životaschopnost, stabilitu a provozní bezpečnost daného stromu. A také přizpůsobit tvar koruny funkčním požadavkům stanoviště (nejčastěji úpravou podjezdné a podchodné výšky).  Provádí se po úspěšné aklimatizaci stromu v intervalu 2 až 5 let… 0013-vychovny-rez.jpg
 • Zdravotní řez
  Řadíme mezi udržovací řezy. Je to velice účinný nástroj, který má za cíl minimalizovat a potlačovat růstové defekty, které by v budoucnu mohli zhoršit zdravotní stav, provozní bezpečnost a tím pádem funkčnost stromu.
  Zdravotní řez navrhujeme na zdravých a perspektivních stromech. Usychající anebo poškozený strom zdravotním řezem nezachráníme. Zdravotní řez neřeší stabilizaci stromu, odolnost proti  vývratu, zlomu anebo rozpadu koruny jako celku. Odstraňujeme anebo zakracujeme větve suché, mechanicky poškozené, větve se silně sníženou vitalitou, napadené  choroby a škůdci, větve navzájem se křížící, větve  nevhodně prorůstající korunou. U křehkých dřevin odlehčujeme větve silně zatížené. Řez živých větví bychom neměli provádět v mrazivém počasí a v období silného sucha a horka. Neopodstatněné vytváření velkých řezných ran na kmeni stromu a to hlavně v jeho spodní části je hrubou technologickou chybou která muže mít za následek destabilizaci celého stromu v budoucnosti!!! Zdravotní řez provádíme v intervalu 5 až 15 let s ohledem na aktuální stav stromu. kontroluju.jpg
 • Bezpečnostní řez
  Udržovací řez který má za cíl zajistit akutní provozní bezpečnost v okolí stromu. Bezpečnostní řez neřeší stabilizaci stromu, odolnost proti  vývratu, zlomu anebo rozpadu koruny jako celku. Odstraňujeme anebo zakracujeme větve suché, mechanicky poškozené u nichž hrozí akutní zlomení, zlomené nebo zavěšené. Větve zasahující do průjezdného a podchodného profilu. U křehkých dřevin odlehčujeme větve silně zatížené. Z důvodu zajištění akutní provozní bezpečnosti lze bezpečnostní řez provádět v podstatě kdykoli.
  bezpecnostni-rez.jpg